Obróć telefon, aby uzyskać najlepszą jakość edycji.